Boekhouding

Analyse van uw voorgenomen investeringen

Boekhouding van A tot Z

Balans & jaarrekening

Bijstand en Opvolging van uw interne boekhouding 

BTW - aangiften

Klantenlisting

Tussentijdse cijfers

...


 Fiscaliteit

Aangifte personenbelasting

Aangifte vennootschapsbelasting

Bezwaarprocedures

Fiscale controles

Overname, Fusie, Reorganisatie

Vereffeningen

Up-to-date fiscale informatie & wijziging regelgeving

Waardering van ondernemingen

...


 Administratie

Aandelenovereenkomsten

Aandeelhoudersovereenkomsten

Dienstverleningsovereenkomsten

Financieringsaanvragen

Huurovereenkomsten

Publicaties in het Belgisch Staatsblad

Statutenwijzigingen

...


 Starters

Aanvraag BTW nummer

Aansluiting Sociale Kas/Sociaal Secretariaat

Inschrijving Kruispuntbank der Ondernemingen

Financieel plan

Inschrijving Kruispuntbank der Ondernemingen

Oprichting van eenmanszaken

Oprichting van vennootschappen

Studie van de haalbaarheid van uw project

...


 Sectoren

 Bouwondernemingen

 Horeca bedrijven

 Logistiek-Transport

 Retail zaken

 Verzorging voor mens en dier

 Vrije & Paramedische beroepen (architecten, tandartsen, kinesisten, psychologen,...)

 ...